Rośnie popularność stref „Tempo 30” w miastach zarówno na świecie, jak i w Polsce, bo statystyki pokazują ich dużą efektywność. Miasta odnotowują spadki liczby wypadków od 10 do ponad 40%. Strefy  coraz częściej lokalizowane są nie tylko na terenach osiedlowych i w centrach miast, np.  w Poznaniu, Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku czy Szczecinie.

Obecnie wyznaczana jest pierwsza taka strefa w Śródmieściu w Warszawie.  

Do 2017 roku wszystkie miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2015 w kategorii mobilność zrównoważona planują uspokoić i zmniejszyć ruch pojazdów w centrach miast.

Już ponad 160 europejskich miast w 15 krajach Europy wprowadziło strefy „Tempo 30”*. Dzięki ograniczeniom prędkości spada liczba wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Korzyści z wprowadzenia takich stref do miast jest jednak dużo więcej – większa płynność ruchu poprzez utrzymywanie stałej prędkości jazdy, dzięki czemu ruch jest pozbawiony niepotrzebnych zatrzymań i hamowań (mniejsze straty paliwa), zwiększony ruch rowerowy, mniejszy hałas oraz poprawa jakości powietrza.

– Strefy „Tempo 30” w połączeniu z rozwijającymi się coraz intensywniej w Europie systemami wypożyczalni samochodów elektrycznych zaczynają rewolucjonizować życie w miastach i przyczyniają się do poprawy komfortu mieszkańców – powiedziała Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Renault.

W Barcelonie odnotowano spadek liczby wypadków na terenie objętym ograniczeniem prędkości o 27%, w Londynie liczba ofiar wypadków drogowych spadła o 42%, a wśród dzieci do lat 15 o 46% (piesi)**. Od czasu wprowadzenia w Niemczech stref „Tempo 30”, liczba zmian biegów zmniejszyła się o 12%, a o 14% zmniejszyła liczba hamowań. W efekcie pozwoliło to zaoszczędzić kierowcom 12% paliwa. Z kolei w austriackiej miejscowości Graz, która jako pierwsza w Europie wprowadziła na obszarze niemal całego miasta, z wyjątkiem głównych ulic oraz ważnych tras komunikacji miejskiej, strefę prędkości do 30 km/h, zmalała emisja groźnych dla zdrowia tlenków azotu na terenach zabudowanych o 24%, liczba wypadków spadła o 13%***.

Według danych z formularzy konkursowych ECO-MIASTO 2015, Gdynia, Łódź, Olsztyn, Kraków, Rzeszów i Wrocław wdrażają lub planują wdrożenie strefy „Tempo 30”. Dodatkowo Gdynia, Rzeszów i Kraków planują stworzyć strefy niskiej emisji, do których wjazd miałyby wyłącznie samochody niskoemisyjne. Kraków wprowadza także restrykcje dla właścicieli pojazdów indywidualnych m.in. poprzez wprowadzanie stref ograniczonego ruchu oraz stref płatnego parkowania.

Mobilność zrównoważona jest jedną z czterech kategorii tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO 2016, skierowanego do samorządów lokalnych.

Więcej o projekcie na stronie eco-miasto.pl.