Stal zbrojeniowa – szeroko wykorzystywany materiał, bez którego współczesny świat wyglądałby zupełnie inaczej. To dziwne, że ten niepozorny element w postaci drutu, zgiętego, zespawanego lub po prostu związanego jest aż tak ważny.

To właśnie te kawałki stopu żelaza i węgla w odpowiedniej proporcji pozwalają na tworzenie wielkich konstrukcji, które można podziwiać na całym świecie, ale również na budowę domu, konstruowanie lekkich schodów, czy w końcu wykorzystuje się do tworzenia dzieł sztuki. Stal zbrojeniowa jest materiałem twardym, odpornym na uderzenia, skręcanie i rozciąganie. Te właśnie najlepsze właściwości wykorzystuje się w procesie budowy tworząc elementy z mieszaniny betonu, która zalewa konstrukcje wykonane ze stali zbrojeniowej.

Zbrojenie wykorzystane na potrzeby budowlane może być wytwarzane oczywiście na miejscu budowy. Jest to w dalszym ciągu praktykowane szczególnie podczas budowy niewielkich domów mieszkalnych dla potrzeb własnych. Wówczas z dostarczonych półproduktów za pomocą specjalnych maszyn https://stal-system.pl/, tworzy się samodzielnie konstrukcję potrzebna do uzbrojenia elementów nośnych, można również ułatwić sobie pracę i takie elementy zamówić w zakładach przemysłowych. Oczywiście na potrzeby wielkich budów, wymagających precyzyjnie wykonanych elementów uzbrojenia, nie przewiduje się samodzielnego jego tworzenia. Zakłady zajmujące się produkcją elementów uzbrojenia lub półproduktów do swojej dyspozycji mają szereg urządzeń, dzięki którym ze zwykłego wydawać się było, drutu nawiniętego na wielką rolkę, można skonstruować wymyślne, często filigranowe, ale bardzo mocne elementy uzbrojenia.

Aby rozpocząć pracę nad drutem, trzeba go poddać prostowaniu oraz przyciąć go na krótsze odcinki. Tu pomocą służą prościarki https://www.stal-system.pl/prosciarki/. To maszyny, które nie są może zbyt skomplikowane, ale wykonują bardzo ważną pracę. Na rynku są trzy główne rodzaje prościarek, które różnią się od siebie zasadą działania, a właściwie sposobem w jakim drut jest prostowany. Najprostszym urządzeniem tego typu jest prostownica rolkowa. Wykorzystuje ona system rolek, pomiędzy które trafia drut. Rolki działając z odpowiednią siłą sprawiają, że drut jest prostowany.

Liczba rolek jest różna, zależna od potrzeb właściciela maszyny. Takie prościarki mogą być obsługiwane ręcznie, ale również mogą być napędzane elektrycznie ale sterowanie jest w dalszym ciągu ręczne. Urządzenie może być również obsługiwane za pomocą sterowników, co usprawnia proces prostowania. Nieco bardziej skomplikowanymi są prostownice wykorzystujące rotory jako element prostujący. Takie maszyny podobnie jak mniej skomplikowane prostownice rolkowe spotyka się zarówno w niewielkich warsztatach przydomowych, gdzie wykorzystywane są do celów indywidualnych, jak i w zakładach pracy.

Podobnie jak poprzednie prostownice, mogą być obsługiwane ręcznie lub elektrycznie poprzez odpowiedni panel sterujący. Najbardziej skomplikowane są prostownice rotorowe z rolkami hiperbolicznymi. To urządzenia najczęściej pracujące w zakładach pracy, są bardzo dokładne, a dzięki odpowiedniemu osprzętowi można szybko rozbudować maszynę, przez co również może przycinać prostowane druty do odpowiedniej długości. Sterowanie komputerowe jest bardzo dokładne, umożliwia odpowiednie dobranie nacisku rotorów do prędkości przesuwania pręta, dzięki temu możliwa jest obróbka stali kruchej. Dodatkową zaletą jest to, że obsługa maszyny nie jest skomplikowana, a samą maszynę można zazwyczaj skonfigurować pod własne potrzeby, dzięki czemu proces produkcji będzie zoptymalizowany.

Prostownice, to maszyny, które tak naprawdę w dalszym ciągu dostarczają półproduktu jaki jest potrzebny do zbrojenia. Do wytworzenia elementów uzbrojenia ze stali zbrojeniowej w dalszym ciągu procesu produkcji używa się szeregu mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń. Ich wspólną cechą jest to, że zazwyczaj można taką maszynę w taki sposób skonfigurować, by jak lepiej wykorzystać jej możliwości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.