strony-internetowe-wcag

Rozwój technologiczny w ostatnich trzydziestu latach należy do najszybszych. Szczególnie rozwinęła się branża IT – komputeryzacja i powszechny dostęp do sieci internetowej sprawił, że treści oraz usługi są powszechnie dostępne. Korzystają z tego nie tylko przedsiębiorcy, którzy oferują dostęp do informacji, towarów lub usług poprzez internet, ale również podmioty publiczne, które część swoich usług świadczą również online.  Ale czy naprawdę te wszystkie treści oraz usługi internetowe są dostępne dla każdego i czym są strony internetowe WCAG?

Tylko w naszym kraju jest prawie pięć milionów osób niepełnosprawnych, z których znaczna część z uwagi na swoją niepełnosprawność mają problemy z dostępnością do treści zawartych na stronach internetowych, serwisach, czy też w aplikacjach mobilnych. Nie można również zapominać o osobach starszych, które mają problem ze odczytaniem oraz zrozumieniem treści skierowanych do nich w sieci. Można powiedzieć, że bez rozwiązań ze strony twórców stron oraz aplikacji mobilnych te osoby będą wykluczone z korzystania z możliwości jakie niesie ze sobą Internet. Problem został już dostrzeżony przez branżę IT, która w roku 1999 opracowała wytyczne – WCAG, które miały obowiązywać twórców stron internetowych oraz ich administratorów. Wraz z rozwojem techniki, zasady te zmieniały się, a raczej rozwijały się, a na podmioty tworzące strony internetowe WCAG, nakładano nowe wymagania, które miały sprawić, że osoby niepełnosprawne będą mogły bez przeszkód korzystać z treści oraz usług świadczonych drogą online.

strony-internetowe-wcag-wordpress-joomla

Strony internetowe WCAG – to standard, który jest obowiązkowy dla instytucji publicznych, ale warto go wprowadzić na swojej stronie nawet jeśli nie ma takiego wymogu

Strony internetowe WCAG – o co w tym wszystkim chodzi?

WCAG czyli Web Content Accessibility Guidelines (wytyczne dostępności stron internetowych) zostały opracowane jako zbiór wytycznych, które miały i mają regulować takie postępowanie twórców oraz administratorów stron internetowych, by były one dostępne dla wszystkich w tym dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Jednak można zauważyć, że opracowane w roku 2008 wytyczne WCAG 2.0 już w roku 2012 stały się podstawą do stworzenia normy ISO/IEC 405002012. W Polsce w roku 2014 Minister Cyfryzacji wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, które nakładało na podmioty publiczne tworzenie stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych opartych na wytycznych WCAG 2.0.

W roku 2016 Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę 2016/2102, która regulowała obowiązek stosowania norm WCAG 2.0 przez podmioty publiczne posiadające strony internetowe. A w kwietniu 2019 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Należy tu dodać, że w roku 2018 konsorcjum W3C opublikowało kolejną wersję wytycznych WCAG 2.1, która uzupełniała wytyczne z roku 2008 dostosowując je do nowych warunków określanych przez postęp technologiczny. Uchwalone prawo zobowiązywało podmioty publiczne by ich strony internetowe WCAG, musiały spełniać wymagania określone na poziom optymalny, czyli AA. Jednocześnie każda strona internetowa oraz aplikacja mobilna musi posiadać deklarację zgodności, której zasady przyznawania oraz jej kontroli określa Ustawa o dostępności stron. Minister Cyfryzacji na podstawie delegacji zawartej w ww Ustawie ma obowiązek kontroli stron i aplikacji podmiotów publicznych. Wobec podmiotów, które się uchylają od obowiązku można wszcząć postępowanie, które zakończyć się może karami finansowymi.

Strony internetowe WCAG nie tylko dla podmiotów publicznych

Wprawdzie Dyrektywa unijna oraz polska Ustawa narzuca tworzenie stron spełniających zalecenia WCAG 2.1 wyłącznie dla podmiotów publicznych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by inne podmioty mogły tworzyć strony internetowe WCAG. Dostępność stron dla osób niepełnosprawnych jest nie tylko ukłonem dla osób, które mogą być dotknięte wykluczeniem cyfrowym, ale również może być krokiem w stronę dostępu do nowego rynku potencjalnych klientów. Ponadto nie można zapominać, że strony internetowe WCAG można o wiele skuteczniej pozycjonować, z uwagi na brak błędów kodu źródłowego strony.